Lone


Suppleringsuddanelsen i sygepleje 2006-2007

Inden for området "Begreber og teorier i sygepleje", har jeg skrevet opgaven:

Nærhed, afstand og integritet

Opgavens grundlag er en undren over, at den store opmærksomhed på sygeplejerskers ud­ brændthed med baggrund i manglende balance mellem nærhed og afstand ikke har medført en undersøgelse af hvilke konsekvenser ubalancen har for beboeren.
Jeg har undersøgt ”Hvilken betydning har det for beboerens integritet, hvis sygeplejersken i det længerevarende terminale forløb ikke formår at balancere mellem nærhed og afstand”.
Metoden er en analyse baseret på en gennemgang af dele af Kari Martinsens ”Samtalen, skønnet og evidensen”.
Jeg konkluderer, at både sentimental og paternalistisk omsorg medfører risiko for krænkelse af beboerens integritet.

Eksamensopgaven er skrevet over emnet:

Lidelse og sundhedsfremme i palliative forløb

Denne opgave beskæftiger sig med det tilsyneladende paradoks sundhedsfremme i palliativ pleje.
Efter forfatterens mening er palliativ pleje overvejende baseret på patogenese. Målet med opgaven er at undersøge hvilken betydning det vil have for lidelsen i det palliative forløb, hvis sundhedsfremme implementeres som supplement til patogenese.
Forfatteren finder, at lidelse reduceres, hvis vi vælger at fremme sundhed, da sygeplejersken, som arbejder sundhedsfremmende, arbejder med respekt for patientens valg. Patienten skal træffe valg vedrørende sin livssituation og ikke sygeplejersken.
Da den meste lidelse stammer fra manglende respekt, vil sundhedsfremme reducere lidelse uanset om det drejer sig om sygdoms-, pleje- eller livslidelse. Sundhedsfremme gør det således muligt for patienten at have kontrol over sit liv i det omfang han måtte ønske det.
Implementering af sundhedsfremme handler om at ændre sygeplejerskens tilgang til patienten mere end et spørgsmål om ressourcer. Der er således ingen grund til ikke at arbejde sundhedsfremmende i den palliative pleje.

Gengivelse af hele eller dele af indholdet fra ovenstående opgaver må kun finde sted efter aftale med Lone HørmannI forbindelse med sikkerhedsarbejde har jeg lavet nedenstående plakat:

Plakat om emnet:

Sikker s.c. kanylehåndtering

Plakaten er her gengivet i A4 format. Den kan frit rekvireres i A1 format ved henvendelse til mig. Tryk her for at sende en mail til mig.